Σπόγγοι

Πειραματική Εμφύτευση Σπόγγων στις Εγκαταστάσεις του ΕΠ1 ΣΕΛΟΝΤΑ

Σαλιγκάρια

Εργαστηριακή διαδικασία εξαγωγής κολλαγόνου

Εγκαταστάσεις