Αυτά τα άρθρα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για διδακτικούς, ερευνητικούς ή μελετητικούς σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά συστηματική αναπαραγωγή, αναδιανομή, πώληση, δανεισμός, εξουσιοδότηση για χρήση ή διανομή οποιασδήποτε μορφής. Τα πνευματικά διακαιώματα των άρθρων ανήκουν στους εκδότες ή και τους συγγραφείς

Δημοσιευμένες εργασίες

Geetha Vasanthakumar, Gowri Chandrakasan and G.Krishnan: A comparative study of the composition of the collagens of the foot of two lamellibranch molluscs occurring in different habitats, J. Biosci., Vol.2, No 4, December 1980
C. Palpandi, P. Ramasamy, T. Rajinikanth, S. Vairamani and A. Shanmugam: Extraction of Collagen from Mangrove Archeaogastropod Nerita (Dostia) crepidularia Lamarck, 1822. American-Eurasian Journal of Scientific Research 5 (1): 23-30, 2010
A.Bairati, M.Comazzi, M.Gioria: An ultrastructural study of connective tissue in mollusc integument: II. Gastropoda. Tissue & Cell, 2001 33 (5)
Nathalie Humbert-David, Subramaniam Chandrasekaran, Marvin L Tanzer, Robert Garrone: Laminin extraction and disorganization of collagen fibrils in snail muscles by EDTA treatment. Biol Cell (1995) 83
Tonar Z., A. Markos: Microscopy and Morphometry of Integument of the Foot of Pulmonate Gastropods Arion rufus and Helix pomatia. Acta Vet. Brno 2004, 73: 3-8
P.Berillis, M.Hatziioannou, I.T.Karapanagiotidis and C.Neofitou: Morphological study of muscular tissue collagen of wild and reared Cornu aspersum (Müller, 1774). Molluscan Research, 2013 Vol. 33, No. 1, 6–13
Fabiana Rigona, Gustavo Mânicaa,Fátima Gumac, Matilde Achavala,Maria C. Faccioni-Heuser: Ultrastructural features of the columellar muscle and contractile protein analyses in different muscle groups of Megalobulimus abbreviatus (Gastropoda, Pulmonata). Tissue and Cell 42 (2010) 53–60