Αυτά τα άρθρα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για διδακτικούς, ερευνητικούς ή μελετητικούς σκοπούς. Απαγορεύεται αυστηρά συστηματική αναπαραγωγή, αναδιανομή, πώληση, δανεισμός, εξουσιοδότηση για χρήση ή διανομή οποιασδήποτε μορφής. Τα πνευματικά δικαιώματα των άρθρων ανήκουν στους εκδότες ή και τους συγγραφείς

Δημοσιευμένες εργασίες

E. Kefalas and J. Castritsi-Catharios: Taxonomy of some sponges (Porifera: Demospongiae) collected from the Aegean Sea and description of a new species. Journal of Marine Biology Association (JMBA) U.K, 2007, 87, 1-12
»E.
»E.
E. Kefalas, G. Tsirtsis and J. Castritsi-Catharios: Distribution and ecology of Demospongiae from the circalittoral of the islands of the Aegean Sea (Eastern Mediterranean), Hydrobiologia 499: 125–134, 2003

J. Castritsi-Catharios, H. Miliou and J. Pantelis: Experimental sponge fishery in Egypt during recovery from sponge disease, Aquatic Conservation, Marine and Freshwater Ecosystems 15: 109–116 (2005)
»J.
»J.
E. Kefalas & J. Castritsi-Catharios: A new species of Halichondriidae, Topsentia vaceleti n. sp. (Halichondrida, Demospongiae, Porifera), collected from coralligenous bottoms of the Aegean Sea, Zootaxa 3314: 58–68 (2012)
»J.
Nikhat J. Siddiqi and Abdullah S. Alhomida: Investigation into the Distribution of Total, Free, Peptide-bound, Protein-bound, Soluble- and Insoluble-Collagen Hydroxyproline in Various Bovine Tissues. Journal of Biochemistry and Molecular Biology, Vol. 36, No 2, March 2003, pp. 154-158
»Dieter
Roberto Pronzato & Renata Manconi: Mediterranean commercial sponges: over 5000 years of natural history and cultural heritage, Marine Ecology 29 (2008) 146-166
Marina Pozzolini, Federica Bruzzone, Valentina Berilli, Francesca Mussino, Carlo Cerrano, Umberto Benatti & Marco Giovine: Molecular Characterization of a Nonfibrillar Collagen from the Marine Sponge Chondorsia reniformis Nardo 1847 and Positive Effects of Soluble Silicates on Its Expression, Mar. Biotechnol. (2012) 14:281-293
Alan Duckworth, Christopher Battershill: Sponge aquaculture for the production of biologically active metabolites: the influence of farming protocols and environment, Aquaculture 221 (2003) 311 –329
Giuseppe Corriero, Caterina Longo, Maria Mercurio, Carlotta Nonnis Marzano, Giuseppe Lembo, Maria Teresa Spedicato: Rearing performance of Spongia officinalis on suspended ropes off the Southern Italian Coast (Central Mediterranean Sea), Aquaculture 238 (2004) 195–205
»Ihsan
Richard L. Katzman, Maurice H. Halford, Vernon N. Reinhold, and Roger W. Jeanloz: Isolation and Structure Determination of Glucosylgalactosylhydroxylysine from Sponge and Sea Anemone Collagent, Biochemistry, Vol.11, No 7, 1972
»Nikhat
»Darwin
M.A. Abdul Wahab, R. de Nys, S. Whalan: Closing the lifecycle for the sustainable aquaculture of the bath sponge Coscinoderma matthewsi, Aquaculture 324–325 (2012) 281–289
»Wolfgang
»Alan
Robert Garrone, Alain Huc and Simne Junqua: Fine Structure and Physicochemical Studies on the Collagen of the Marine Sponge Chondrosia reniformis Nardo. JOURNAL OF ULTRASTRUCTURE RESEARCH 52, 261 275 (1975)
Ramjee Pallela, Sreedhar Bojja, Venkateswara Rao Janapala: Biochemical and biophysical characterization of collagens of marine sponge, Ircinia fusca (Porifera: Demospongiae: Irciniidae). International Journal of Biological Macromolecules 49 (2011) 85–92
Sonia de Caralt, Maria J. Uriz and Rene H. Wijffels: Cell culture from sponges: pluripotency and immortality. TRENDS in Biotechnology Vol.25 No.10
Jean-Yves Exposito and Robert Garrone: Characterization of a fibrillar collagen gene in sponges reveals the early evolutionary appearance of two collagen gene families (gene evolution/intron-exon structure/invertebrate collagens). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87 (1990)
M.A. Abdul Wahab, R. de Nys, S. Whalan: Closing the lifecycle for the sustainable aquaculture of the bath sponge Coscinoderma matthewsi. Aquaculture 324–325 (2012) 281–289
Carlo Nike Bianchi, Carla Morri, Mariachiara Chiantore, Monica Montefalcone, Valeriano Parravicini, and Alessio Rovere: Mediterranean Sea Biodiversity Between the Legacy from the Past and a Future of Change. Editor: Noga Stambler In: Life in the Mediterranean Sea: A Look at Habitat Changes, Nova Science Publishers, Inc. – New York ISBN: 978-1-61209-644-5 / 2012
E. Mocan, O. Tagadiuc, V. Nacu: Aspects of Collagen Isolation Procedure. Medical Courrier N.2 (320) 2011
Alan R. Duckworth, Carsten Wolff: Bath sponge aquaculture in Torres Strait, Australia: Effect of explant size, farming method and the environment on culture success. Aquaculture 271 (2007)
P. Berillis, M. Hatziioannou, I. T. Karapanagiotidis & C. Neofitou: Morphological study of muscular tissue collagen of wild and reared Cornu aspersum (Müller, 1774). Molluscan Research, 2013 Vol. 33, No. 1, 6–13
Castritsi-Catharios J., Neofytou N., Zouganelis G.: Commercial sponges: Treasure for Biodiversity. World Conference on Marine Biodiversity, September 2011 Aberdeen, Scotland (UK)
Roberto Pronzato, Giorgio Bavestrello, Carlo Cerrano, Giuseppe Magnino, Renata Manconi, Jannis Pantelis, Antonio Sara, Marzia Sidri: Sponge Farming in the Mediterranean Sea: New Perspectives. 5th International Sponge Symposium 1998 Brisbane, Australia
R. Pronzato, C. Cerrano,T. Cubeddu, S. Lanza, G. Magnino, R. Manconi, J. Pantelis, A. Sara, M. Sidri: Sustainable Development in coastal areas: Role of sponge farming in integrated aquaculture.International conference Aquaculture and Water: Fish Culture, Sheellfish Culture and Water usage. Bordeaaux, France 1998